LỜI NGÕ ĐOÀN TỘC

Đoàn Văn Tính đăng lúc 13/07/2019 13:15. Đoàn Văn Tính đã sửa (Nội dung) lúc 13/07/2019 13:17. xem:71

LỜI NGÕ ĐOÀN TỘC

    Thời gian cuốn trôi như dòng nước chảy không ngừng nghỉ, luôn vận hành; đất nước thiên nhiên, vũ trụ vạn hữu cùng con người cũng chẳng phút giây dừng đứng cứ nối tiếp luân lưu thăng trầm thay nhau biến đổi. Lớp người truớc nằm xuống để thế hệ sau nối tiếp cùng nhau kế thừa nền nếp di sản văn hóa cùng tinh hoa truyền thống đạo đức của Tổ tông tộc họ.

     Nếu truy nguyên, khảo cứu thì chẳng biết đâu là thời điểm xuất phát và ai là bậc Trưởng lão Đoàn tộc; chỉ có thể căn cứ vào sử liệu tương đối được ghi chép thì Đoàn tộc được xuất xứ từ nước Đại Lý Vân Nam trung quốc thời xưa. Thực tại ở việt nam vì sử sách không chứng ghi cụ thể mà chỉ truyền khẩu thay nhau kế thừa gìn giữ quảy đơm, cúng lễ từ đời này sang đời khác. Con cháu cùng nhau chỉ biết rằng Đoàn tộc được xuất nguyên từ quá khứ xa xưa……

       Xét nghỉ thành phần Đoàn tộc – nước Đại Lý; khi khởi nguyên thì Đoàn họ chỉ có một, theo thời gian tấn hóa có dư muôn, kẻ Nam, người Bắc – kẻ Tục, người Tăng rãi ra cùng khắp mọi nơi qua nhiều thời đại – Dù số lượng biến nhiều nhưng chung quy chỉ một cội nguồn – Dù có xa nhau chia cách, nhưng vẫn chung dòng máu Tổ tông, khi gặp nhau tay bắt mặt mừng hàn huyên, tâm sự, nhắc nhau nghe cội nguồn gia tổ, vì chung cùng một gốc tích mà ra.

-  Có bậc văn chương tài ba xuất chúng; người Công Hầu Khanh Tướng yên ngựa xông pha vì đất nước, vì giống nòi ghi danh muôn thuở, được sử sách chép ghi hậu thế quy ngưỡng tôn thờ.

-  Có người nối chí Thích Ca tầm trong lánh tục, phủi sạch hồng trần; an bần xả thân mật hạnh, dốc chí quyết tầm đường giải thoát, đem thân tâm cầu đạo Bồ Đề với những mong cứu vớt Tổ tông, cùng dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi oan gia, trầm luân túc trái.

       Dù đời hay Đạo đâu cũng là sự hiến dâng phục vụ hy sinh đời mình cho nhân quần vạn chủng; đâu cũng là ánh đuốc sáng ngời tỏ chiếu, làm gương hạnh cho hậu thế soi chung. Đó là tấm gương bất diệt và khuôn mẩu gia phong, là tôn chỉ của Đoàn tộc mà muôn đời con cháu cần phải gìn giữ, kế thừa làm rạng danh hưng hiển Tổ tông.

       Nay nhân sinh trong thời tiến hóa, sử liệu có điều kiện chép ghi, con cháu có dịp truy nguồn gốc tích. Thế nên mục đích của sách tập nhỏ này là để cẩn biên lại giới hạn của gia phả Đoàn họ kể từ đời sơ Tổ: Đoàn Văn Non (Đoàn Niên) – 1792……trở về sau; xuất xứ từ Cái Bè Tiền Giang nối truyền  và di cư lần đến chốn An Giang cũng như nhiều địa phương khác khắp mọi miền đất nước.

 ( Thích Định Quang-Đòan Thanh Quang-Đòan Thanh Minh; cẩn ghi năm 2008.)

 LƯỢC GHI TÓM TẮT GIA PHẢ ĐOÀN TỘC SƠ TỔ – ĐOÀN VĂN  NON (1792........)

          “ Cây có cội nước có nguồn”. Đó là câu nói bất hữu mà từ xưa đến nay ai cũng biết, và “ Làm người ai cũng cần phải biết Nguồn cội Tổ Tông”. Đó là đạo lý nhơn sinh. Bởi thế chúng tôi không quản ngại bao khó khăn; cố gắng truy tìm cội nguồn, gốc tích của Tổ Tông Đoàn Tộc, mà Dòng máu ta đang mang trong người được xuất phát từ đâu ? và đâu là bậc trưởng thượng khai Tông lập Tổ..........?

     Theo tư liệu hiện nay tìm được, cụ Tổ đầu tiên được lưu danh trên sử sách là Ông  Đoàn Văn Khâm không biết năm sinh, được biết cụ người làng “Lôi Cáo” một địa danh cổ của huyện “ Từ Liêm” Hà Nội. Đến năm 1020 Triều Lý Thái Tổ, cụ chuyển về “Tô Xuyên” nay thuộc xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình và sau đó cụ  chuyển về làng “Cổ Phục” Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, được biết cụ dự khoa thi “Minh Kinh Bác Học”. Năm 1075 dưới thời vua Lý Nhân Tông và đổ đầu bảng; Đây là khoa thi Nho học đầu tiên của Nhà Nước Việt Nam, được bổ nhiệm làm “Thượng Thư Bộ Công”. Ông là Người văn võ song toàn.

     Theo tư liệu này, Cụ có 10 đời hậu duệ  họ Đoàn; dòng của cụ còn gia phả đến nay khoảng 970 năm qua, biết bao biến cố lịch sử, chiến tranh, ly loạn vì cuộc sống và sự sinh tồn, cho nên Tổ tiên chúng  ta phải vượt qua biết bao gian khổ, từ miền Bắc di cư  lần lần vào miền Trung rồi Nam Bộ. Bởi thế họ Đoàn mà chúng  ta đang mang trên người cũng đã có mặt các nơi của mọi miền đất nước.

       Trở lại Chi họ Đoàn của chúng ta hiện nay là do sơ Tổ Ông ĐOÀN VĂN NON sinh Năm khoảng (1790 – 1795) từ Thừa Thiên Huế di cư vào Nam, khoản những năm từ 1815 đến 1820 dưới Triều Nguyễn Gia Long.

        Tương truyền không phải Ông vào một mình mà Ông di cư tổng cộng có bốn người  mà chúng tôi đã tìm được như sau:

1./ Ông ĐOÀN VĂN NON sinh năm 1792 (chi An Giang – Cái Bè Tiền Giang)

2./ Ông ĐOÀN VĂN ĐE    sinh năm 1802 (chi ở Gò Công Đông)

3./ Ông ĐOÀN MINH HUYÊN  sinh năm 1807 (12/8/1856)

4./ Ông ở  Long An phía dưới Cầu Bến Lức hướng về Sài Gòn nay còn đền thờ  và gia phả rất lớn. Rất tiếc chúng tôi chưa đến đó để kết nối được.

        Như vậy đã đúng theo lời truyền khẩu. Nhưng chưa biết có phải là anh em ruột không? Nhưng sau khi sắp xếp theo thứ tự năm sinh thì ta thấy : (còn thiếu 1 ông chưa biết tên và năm sinh).

        Ông Đoàn Văn Non là anh, kế là Ông Đoàn Văn Đe sau là Ông Đoàn Minh Huyên. Khi vào đến đây mỗi người sống một nơi.

-Ông ở Long An (Chưa biết tên và năm sinh)

-Ông Đoàn Văn Đe sống ở Gò Công Đông

-Ông Đoàn Văn Non sống ở Cái Nứa – Cái Bè Tiền Giang.

       - Ông Đoàn Minh Huyên đi tu, đến năm 1847 về Làng Tòng Sơn Tổng “Định Hoà” phát phù trị bệnh và tìm lại nguồn cội, nơi đây Ông đã gặp lại Cháu của Ông là Ông ĐOÀN VĂN ĐIỂU  (theo tư liệu của Ông Nguyễn Văn Hầu) lúc ấy Ông Đoàn Minh Huyên râu tóc như một ông già (Ông lúc này 43 tuổi) còn Ông Đoàn Văn Điểu lúc bấy giờ còn quá trẻ (khoản 12 – 15 tuổi).

         Hiện nay Ông Đoàn Văn Non còn mộ (Nhưng không có nấm) và do Ông Đoàn Văn  Hoanh ở Cái Nứa thờ cúng hằng năm.

        Trong chuyến di cư này theo tư liệu và truyền khẩu thì ngoài bốn ông. Ông Đoàn Văn Non còn mang theo 1 người con chứ không có vợ theo và người con này là Ông Đoàn Văn Đường. Như vậy theo suy luận chúng ta có thể dùng từ “chạy vào Nam” chứ  không di cư thông thường” ? vì lúc này tuổi đời các ông như sau : (theo dự đoán):

-Ông Đoàn Văn Non                khoản 25 tuổi (tính đến năm 1817)

-Ông Đoàn Văn Đe                   khoản 15 tuổi (tính đến năm 1817)

-Ông Đoàn Minh Huyên           khoan3 15 tuổi (tính đến năm 1817)

[Đức Phật Thầy Tây An- Pháp huý: Minh Huyên- Pháp Tạng ]

-Ông Đoàn Văn Đường            khoản 4 tuổi (tính đến năm 1817)

 Giả thuyết di cư Của Ông Đoàn văn Non

a. Thứ nhất:

*Theo sử liệu vào những năm từ 1817 – 1819 vua Gia Long đã già Ông sợ các con sau này không trị được các cận thần tài giỏi. Nên đã “thanh lý nội bộ”, giết sạch nếu phải thỉ “chu di” vì thế vào những năm này có cuộc chạy vào Nam rất đông, trong có dòng Đoàn, để tránh truy sát của triều đình !?

b. Thứ hai:

* Theo tư liệu Đại nam Thực Lục Quốc Sử Quán Triều Nguyễn quyển 1 mục Đoàn Văn Chất; trang 786 và 969 và quyển 2 trang 124, 154 có ghi :

- Năm 1810 ( Canh Ngọ ) thuộc đời vua Gia Long năm thứ 9; bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Chất làm chức thiên sự Binh Bộ ( Quan tam phẩm ) cùng với các  Ông: Hoàng Kim Hoán; Hoàng Công Tuy; Nguyễn Văn Tài; Nguyễn Đăng Thiệp và các ông khác tổng cộng là 9 người vào Hàn Lâm Viện ( Hàn Lâm Trực Giãng ) Để dạy học cho các hoàng tử, hoàng tôn trong cung đình.

- Năm 1818 Gia Long sai Ông Đoàn Văn Chất dùng 120 ngàn đồng tiền lớn  chở từ kho kinh bắc (Tỉnh Hà Bắc) đến Bắc Thành đúc thành tiền nhỏ; xong lại chở về kinh Bắc sử dụng, lưu hành trong nhân gian.

- Đầu năm 1821 vua Minh Mạng ra lệnh cho Ông Đoàn Văn Chất đúc Ấn bằng Bạc, đồng, thau cho các Bộ trong kinh thành và các đơn vị hành chính địa phương sử dụng lưu hành trong triều chính

- Vào tháng 9 mùa thu năm 1821 nhằm năm Minh Mạng thứ 2 vào mùa thi Hương Cống tại các tỉnh: Thanh Hoá, Thăng Long, Gia Định, Sơn Nam; Ông Đoàn Văn Chất được phân công làm chánh chủ khảo trong kỳ thi đó cùng với các ông như: Hoàng Kim Hoán, Nguyễn Văn Tài ...v.v số lượng thí sinh trúng tuyển trong kỳ này là 92 người bao gồm các tỉnh.

    Cũng trong kỳ thi này có một sự cố xảy ra chẳng rõ nguyên nhân, triều đình phải thuyên chuyển thay đổi các quan giám khảo trường thi và ông Đoàn Văn Chất chết đột ngột, không nói rõ lý do cái chết. Sau khi chết Ông Chất lại được triều đình trọng thưởng 100 quan tiền, còn các quân lính tuỳ tùng của Ông Đoàn Văn Chất thì bị lưu biên ( Lưu đài ra Biên Cuong).

     Qua sự cố của kỳ thi Hương Cống và cái chết đột ngột không rõ nguyện nhân của Ông Chất, con cháu vì sợ liên luỵ và hậu quả khó lường nên vội di cư lánh nạn vào Nam. Ta thử suy diễn ra Ông Đoàn Văn Non lúc này cũng đã làm quan, có phải là con Ông Chất hay không là một vấn đề còn phải tra cứu sát nghiệm lại theo phổ hệ của các phủ thờ Đoàn Tộc hiện nay tại Thừa Thiên Huế………..????

 VẬT BIỂU TÍN GIA TRUYỀN ĐOÀN VĂN NON

Description: DSCN0084

 
 .THẺ NGỌC – HÀN LÂM VIỆN BIÊN TU CỦA ÔNG ĐOÀN VĂN NON

 Description: Hop-01                                                       

  HỘP ĐỰNG THẺ BÀI BẰNG NGỌC VÀ ẤN KÝ – ĐOÀN VĂN  NON

                                                  

Description: DSCN0086

 
 ĐỒNG TIỀN GIA LONG THÔNG BẢO – VẬT BIỂU TÍN – ĐOÀN VĂN  NON

 PHỔ HỆ ĐOÀN TỘC TIỀN  GIANG - AN GIANG

 ĐOÀN VĂN NON-1792

PHỔ HỆ  :  ÔNG ĐOÀN VĂN ĐƯỜNG – ĐỜI THỨ II..( Dòng lớn)

Description: ConChau-PT_Duong

 
 

   Trong chuyến di cư này theo tư liệu và truyền khåu thì ngoài 4 Ông.

         Ông Đoàn Văn Non có mang theo 01 người con chứ không có vợ theo và người con này là Ông Đoàn văn Đường. Như vậy theo suy luận chúng ta có thể dùng từ “chạy vào Nam” chứ không di cư thông thường” ? vì lúc này tuổi đời các ông như sau : (theo dự đoán):

- Ông Đoàn Văn  Non ........( khoản 25 tuổi ; tính đến năm 1817 )

- Ông Đoàn Văn Đe ...........( khoản 15 tuổi ; tính đến năm 1817 )

- Ông Đoàn Minh Huyên ( Đức Phật Tây An ); khoản 15 tuổi (tính đến năm 1817 )

- Ông Đoàn Văn Đường ..........( khoản 4 tuổi ; tính đến năm 1817  )

         *[ Theo sử liệu vào những năm từ 1817 – 1819 vua Gia Long đã già, ông sợ các con ông sau này không trị được các cận thần tài giỏi. Nên đã“Thanh lý nội bộ”, giết sạch nếu phải thì“Chu di” vì thế vào những năm này có cuộc chạy vào Nam rất đông, trong đó có dòng họ Đoàn, để tránh truy của triều đình...Hoặc từ  sự cố Hàn Lâm Viện…..Đó là tư liệu và là sự suy đoán ……Hãy suy ngẫm….!!! ĐOÀN VĂN NON sinh năm 1792, (Không biết tên của Bà) trong qúa  trình chung sống với Bà có được một người con cùng chạy vào Nam với Ông tên là Đoàn Văn Đường, sinh năm : 1813.( Dòng chánh )

 PHÂN CHI PHỔ HỆ HỌ ĐOÀN

TIỀN GIANG & AN GIANG

 ĐỜI THỨ I ( SƠ TỔ )

       Ông ĐOÀN VĂN NON; sinh năm 1792, khi lánh nạn triều đình có dẫn theo một người con cùng vào Nam tên là Đoàn Văn Đường, sinh năm: 1813.

-  Khi định cư ở cái Nứa – cái Bè Tiền Giang Ông tục quyền với người vợ thứ không biết họ tên Bà, và hạ sinh thêm Ông Đoàn Văn Trường, sinh năm 1820 (Dòng thứ II)

 PHỔ HỆ ĐOÀN TỘC PHÂN CHI ĐỜI THỨ II

Nhơn Mỹ – Tổng Định Hòa – Chợ Mới – An Giang

 PHÂN CHI ĐỜI THỨ II – PHẢ HỆ ĐOÀN TỘC

Người lập Phổ hệ Họ Đoàn phân chi đời thứ II Đoàn Tộc Nhơn Mỹ – Chợ Mới – An Giang :

    Ông Đoàn Văn Đường (Dòng lớn) Đời Thứ 2

Là con trưởng của Ông Đoàn Văn Non, sau một thời gian sinh sống tại Cái Nứa – Cái Bè, Ông Đoàn Văn Đường lập gia đình ( Không biết rõ Họ Tên Bà), sau đó Ông Đường xin phép Cha cho về Làng Nhơn Mỹ, Tổng Định Hoà để sinh sống và lập nghiệp và con cháu sống mãi đến ngày hôm nay.

Bình luận ( 0 )
LỜI NGÕ ĐOÀN TỘC - 13/07/2019 13:15, xem:71
Ghim (top 5)
Tin bài mới nhất (top 5)
LỜI NGÕ ĐOÀN TỘC - 13/07/2019 13:15, xem:71 , Giới thiệu
Hỗ trợ trực tuyến
    • Thông thường chúng tôi sẽ nhận được thông báo lên điện thoại khi bạn để lại tin nhắn và online sớm
      090.212.4679
090.212.4679
giaphatot@gmail.com
Lịch
(Tác giả Hồ Ngọc Đức)
Bấm xem dạng khổ lớn

© 2016

Giaphatot.vn chạy tốt nhất với trình duyệt chrome, download chrome tại đây

Địa chỉ:47 Đoàn Thị Điểm, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Email: giaphatot@gmail.com Phone: 090.212.4679

Giới thiệu

Điều khoản sử dụng