Xin thông báo: đã có phiên bản mới của GiaPhaTot.Vn là HoToc.Vn với các chức năng cũ được cải thiện mạnh mẽ, các chức năng mới được bổ sung cùng định hướng không chỉ hỗ trợ soạn thảo, lưu trữ gia phả mà còn đi sâu hơn vào hỗ trợ các hoạt động khác trong họ tộc (dòng họ).

Toàn bộ dữ liệu từ GiaPhaTot.Vn đã được chuyển sang HoToc.Vn.
Bấm đây để truy cập HoToc.Vn.
Bấm đây để xem các nâng cấp của HoToc.Vn so với GiaPhaTot.Vn.